REISSWOLF FINLAND on luotettava kumppani kaikilla tietoturvan osa-alueilla.

Pertti Heikkinen
Reisswolf Finland

Digitointi

Haluatko muuttaa fyysisen arkistosi sähköiseksi?
Digitoimalla tiedonhaku ja -jakelu nopeutuvat sekä helpottuvat.

Digitointipalvelumme mahdollistaa lähes kaikkien paperiaineistojen muuttamisen sähköiseen muotoon. Alkuperäisaineisto voi olla esimerkiksi A4-dokumentteja, teknisiä piirustuksia, sidottuja kirjoja, mikrofilmejä, julisteita tai vaikka karttoja.

Kaikki digitointityömme toteutetaan siten, että aineistoista poimitaan riittävät metatiedot tiedon löytymisen mahdollistamiseksi. Tämän lisäksi voimme tarjota digitoiduille tiedostoille erilaisia jälkikäsittelyjä kuten esimerkiksi automaattisen tekstintunnistuksen (OCR), vektoroinnin tai kuvien korjailun.

Digitoidut tiedostot toimitamme joko erillisenä toimituspakettina tai suoraan asiakkaan dokumentinhallintaan vietynä. Tarvittaessa toteutamme digitoinnin kokonaispakettina sisältäen sekä dokumentinhallinnan että itse digitointityön.